Bringára fel!

Évek, évtizedek óta folyamatosan nő a kerékpárral közlekedők száma, ezzel párhuzamosan a biztonságos infrastruktúra iránti igény is.

Jelentős gazdaságélénkítő és népességmegtartó hatása miatt hazánk és a környező országok kormányzati szinten is kijelölt fejlesztési területei az aktív turisztika és a kerékpáros közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Ez magában foglalja a kerékpározás biztonságos feltételeinek a megteremtését, a térségi szintű tematikus aktív turisztikai fejlesztések szükségességét, egymással való kapcsolatának erősítését.

Cégünk évtizedes nemzetközi és hazai tapasztalatával alapvetően e két terület fejlesztéseit generálja, tervezi és szervezi komplex térségi, országos és egyes régiókban már határon átnyúló, fenntartható rendszerekbe.